კანონი შრომის უსაფრთხოების შესახებ

2018 წლის მარტიდან, ორგანიზაციების გარკვეული ნაწილისთვის, მოქმედებს კანონი შრომის უსაფრთხოების შესახებ.

2019 წლის 1 სექტემბრიდან ეს კანონი ყველა ორგანიზაციაზე ვრცელდება.

თქვენთვის საჭირო ინფორმაციას და პრობლემური საკითხების გადაჭრის შესაძლებლობებს გაეცნობით, ჩვენს მიერ შემუშავებული, პრაქტიკაზე ორიენტირებული, მოკლე საინფორმაციო ფურცლიდან.

Back