საინფორმაციო

Image Alternative Text
© Getty Images/cosmin4000

სიახლეები

ამ გვერდზე იხილავთ სიახლეებს ჩვენი წევრებისა და პარტნიორების შესახებ ეკონომიკისა და პოლიტიკის სფეროდან.

Image Alternative Text
© Getty Images/seb_ra

ბიზნეს ბიულეტენი

DWV-ს ბიზნეს ბიულეტენი თვეში ერთხელ ქართულ ენაზე გამოდის. იგი გაცნობთ გერმანული კომპანიების ბიზნეს მოთხოვნებს და სხვა სიახლეებს.

Image Alternative Text
© Getty Images/man_kukuku

პუბლიკაციები

ამ გვერდზე იხილავთ როგორც ჩვენს, ასევე ჩვენი პარტნიორებისა და წევრების პუბლიკაციებს საქართველოსა და გერმანიის ეკონომიკის შესახებ.

Image Alternative Text
© Getty Images/MimaCZ

გერმანიის მაჩვენებლები

ამ გვერდზე იხილავთ ზოგად ინფორმაციას გერმანიის ეკონომიკური მაჩვენებლებისა და მნიშვნელოვანი მონაცემების შესახებ.

Image Alternative Text
© iStock.com/Alija

ექსპორტი გერმანიაში

იხილეთ ზოგადი ინფორმაცია საქართველოდან გერმანიაში პროდუქციის ექსპორტის შესახებ

Image Alternative Text
© iStock.com/DragonImages

ექსპორტ-იმპორტის დაფინანსება

იხილეთ გერმანული კომპანიები, რომლებიც ხელს უწყობენ გერმანულ ექსპორტს მსოფლიო მასშტაბით.

Image Alternative Text
© iStock.com/DarioGaona

ბიზნეს მოთხოვნები გერმანიიდან

იხილეთ აქტუალური ტენდერები და ბიზნეს მოთხოვნები გერმანიიდან