სადისტრიბუციო პარტნიორი სამედიცინო ტექნიკისათვის

14.09.17 ბიზნეს მოთხოვნები გერმანიიდან

გერმანული კომპანია EMG International, რომელიც აწარმოებს სამედიცინო ტექნიკას და წარმატებით თანამშრომლობს საერთაშორისო სამედიცინო დაწესებულებებთან, ეძებს სადისტრიბუციო პარტნიორს. დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ კომპანიის ვებ-გვერდი: www.emg-berlin.de