სადისტრიბუციო პარტნიორი ლანდშაფტის მოვლის მანქანა-დანადგარებისათვის

16.08.17 ბიზნეს მოთხოვნები გერმანიიდან

გერმანული კომპანია AS-Motor Germany GmbH & Co. KG, რომელიც პროფესიონალურ მანქანა-დანადგარებს ლანდშაფტის მოვლისათვის, ეძებს სადისტრიბუციო პარტნიორს. დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ კომპანიის ვებ-გვერდი: www.as-motor.de