პარტნიორი ელექტრო სადგურის მშენებლობის, განახლებადი ენერგიისა და ნედლეულის დარგში

22.12.17 ბიზნეს მოთხოვნები გერმანიიდან

გერმანული კომპანია Startfundus Lorenz UG ეძებს პარტნიორს ელექტრო სადგურის მშენებლობის, განახლებადი ენერგიებისა და ნედლეულის დარგში თანამშრომლობისთვის, რომელიც ექსპორტის, იმპორტისა და ინვესტიციების დარგში ოპერირებს. დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ კომპანიის ვებ-გვერდი: startfundus1.jimdo.com