კონტაქტი

გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანება საქართველოში
რუსთაველის გამზირი №24, 0108 თბილისი

+995 32 220 5767
info(at)georgien.ahk.de

სამუშაო საათები:
ორშ. - ხუთშ.: 9 - 19 სთ
პარ.: 9 -16 სთ

 

 

DWV-ს პუბლიკაციები

წლიური საიუბილეო ანგარიში 2017
გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანების, 2017 წლის ანგარიში მოიცავს ორგანიზაციის 10 წლიანი საქმიანობის სრულ მიმოხილვას, აგრეთვე აქტუალურ ინფორმაციას მისი წევრების და პარტნიორების შესახებ.

გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანების წლიური ანგარიში 2016
გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანების, 2016 წლის ანგარიში მოიცავს ორგანიზაციის საქმიანობის სრულ მიმოხილვას, აგრეთვე აქტუალურ ინფორმაციას მისი წევრების და პარტნიორების შესახებ.

საქართველო - ბაზარი მომავლის პერსპექტივებით
გერმანიის ეკონომიკურმა გაერთიანებამ Germany Trade and Invest (GTAI) - თან ერთად გამოსცა საქართველოს ეკონომიკის ღრმა მიმოხილვა 70 გვერდიანი საერთო პუბლიკაციის სახით. მკითხველს საშუალება ექნება მიიღს ამომწურავი ინფორმაცია ეკონომიკური განვითარების, მზარდი სექტორების, სამართლებრივი და საგადასახადო რეგულირებისა და სხვა მნიშვნელოვანი თემების შესახებ. აღნიშნული პუბლიკაცია ხელმისაწვდომია მხოლოდ გერმანულ ენაზე და შეგიძლიათ უფასოდ ჩამოტვირთოთ ბმულიდან.

გერმანული ფირმები საქართველოში 2016
DWV გთავაზობთ მარტში რედაქტირებულ რიგით მეექვსე გამოშვებას „გერმანული ფირმები საქართველოში“. ეს კრებული მოიცავს საქართველოში არსებული 400-ზე მეტი გერმანული კომპანიის (ინსტიტუციების ჩათვლით) მისამართსა და დამატებით ინფორმაციას. კრებულის საფასურია 155 ლარი და მისი შეძენა შესაძლებელია შემდეგი ელ-ფოსტის მეშვეობით info@georgien.ahk.de. DWV-ს წევრი ორგანიზაციებისათვის ეს კრებული უფასოა.

გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანების წლიური ანგარიში 2015, 02/2016 - ანგარიშში მოცემულია გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანების და მისი წევრების საქმიანობები 2015 წელს, ქართულ-გერმანულ ენაზე.

Georgien Kompakt: ტრანსპორტი და ლოჯისტიკა, 10/2015
პუბლიკაციაში განხილულია საქართველოს სატრანსპორტო და ლოჯისტიკის სექტორის ბაზრი, ინფრასტრუქტურასთან, სექტორების სტრუქტურასთან და სხვა მსგავს საკითხებთან დაკავშრებული თემები. აღნიშნული პუბლიკაცია ხელმისაწვდომია მხოლოდ გერმანულ ენაზე და შეგიძლიათ უფასოდ ჩამოტვირთოთ ბმულიდან.

Georgien Kompakt: პალატები, ასოციაციები, ორგანიზაციები და სამინისტროები, 10/2015
პუბლიკაციაში განთავსებულია პალატების, ასოციაციების,  ორგანიზაციების, სამინისტროების და მათი ფინანსური/ტექნიკური თანამშრომლობის შესახებ ინფორმაცია, ასევე საქართველოს სამინისტროების საკონტაქტო მონაცემები. აღნიშნული პუბლიკაცია ხელმისაწვდომია მხოლოდ გერმანულ ენაზე და შეგიძლიათ უფასოდ ჩამოტვირთოთ ბმულიდან.

გერმანული ფირმები საქართველოში 2014
DWV გთავაზობთ აგვისტოში რედაქტირებულ რიგით მეოთხე გამოშვებას „გერმანული ფირმები საქართველოში“. ეს კრებული მოიცავს საქართველოში არსებულ 308 გერმანულ კომპანიას და 23 გერმანულ დაწესებულებას მისამართების, საქმიანობის სფეროსა და გენერალური დირექტორების გვარების მიხედვით. კრებულის საფასურია 120 ლარი და მისი შეძენა შესაძლებელია შემდეგი ელ-ფოსტის მეშვეობით info@georgien.ahk.de. DWV-ს წევრი ორგანიზაციებისათვის ეს კრებული უფასოა.

გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანების წლიური ანგარიში 2014, 02/2015
ანგარიშში მოცემულია გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანების და მისი წევრების საქმიანობები 2014 წელს, ქართულ-გერმანულ ენაზე

Georgien und Armenien kompakt: სამთო მრეწველობა, 12/2014 
საქართველოსა და სომხეთის სამთო მრეწველობის სექტორის 22-გვერდიანი მიმოხილვა, რომელიც მოიცავს თემებს, როგორიცაა განვითარება, ეკონომიკური მნიშვენლობა, ნედლეულების საბადოები და მათი ექსპლოატაცია, განიხილავს გერმანული ნედლეულების ფირმებს და აგრეთვე ბიზნესგამოცდილებას. აღნიშნული პუბლიკაცია ხელმისაწვდომია მხოლოდ გერმანულ ენაზე და შეგიძლიათ უფასოდ ჩამოტვირთოთ ბმულიდან.

გერმანული ფირმები სომხეთში 2014
DWV გთავაზობთ პუბლიკაციის „გერმანული ფირმები სომხეთში“ პირველ გამოშვებას. ეს კრებული მოიცავს სომხეთში არსებულ 139 გერმანულ კომპანიასა და დაწესებულებას მისამართების, საქმიანობის სფეროებისა და გენერალური დირექტორების გვარების მიხედვით. კრებულის საფასურია 90 ლარი და მისი შეძენა შესაძლებელია შემდეგი ელ-ფოსტის მეშვეობით info@georgien.ahk.de. DWV-ს წევრი ორგანიზაციებისათვის კრებული უფასოა.

გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანების წლიური ანგარიში 2013, 02/2014 - ანგარიშში მოცემულია გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანების და მისი წევრების საქმიანობები 2013 წელს, ქართულ-გერმანულ ენაზე.

გერმანული ფირმები საქართველოში 2013
DWV გთავაზობთ აგვისტოში რედაქტირებულ რიგით მეოთხე გამოშვებას „გერმანული ფირმები საქართველოში“. ეს კრებული მოიცავს საქართველოში არსებულ 293 გერმანულ კომპანიას და 19 გერმანულ დაწესებულებას მისამართების, საქმიანობის სფეროსა და გენერალური დირექტორების გვარების მიხედვით. კრებულის საფასურია 120 ლარი და მისი შეძენა შესაძლებელია შემდეგი ელ-ფოსტის მეშვეობით info@georgien.ahk.de. DWV-ს წევრი ორგანიზაციებისათვის ეს კრებული უფასოა.

გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანების წლიური ანგარიში 2012, 02/2013
ანგარიშში მოცემულია გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანების და მისი წევრების საქმიანობები 2012 წელს, ქართულ-გერმანულ ენაზე.

ზაირა სოლოევა

პროექტის უფროსი მენეჯერი,
მესე ფრანკფურტის წარმომადგენელი

ზაირა სოლოევა

+995-32-220 5767

სხვა პუბლიკაციები

პუბლიკაციები გერმანულ და ინგლისურ ენაზე

DWV-ს პუბლიკაციები
სხვა პუბლიკაციები