კომპანიის მონაცემები

გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანება
რუსთაველის გამზირი №24, 0108 თბილისი

+995 32 220 5767

info(at)georgien.ahk.de

დირექტორი: თომას კიმმესვენგერი

მმართველი საბჭოს თავმჯდომარე: დოქტორი საშა ტერნესი/ ბლუორჩარდ ფაინანს ეს.ეი-ს წარმომადგენლობითი ოფისი საქართველოში
მმართველი საბჭო: გიორგი ბათლიძე/BLC იურიდიული კომპანია, დავით შენგელია/კაპაროლი, მიხაელ ჰამპელი, ჰაიდელბერგცემენტი, ანდრეას ჰაიდინგსფელდერი/შერატონ გრანდ თბილისი მეტეხი პალასი.
მმართველი საბჭოს საპატიო თავმჯდომარე: პროფესორი, დოქტორი კლაუს ჰიპი.
მმართველი საბჭოს სათათბიროს წევრი: გერმანიის საელჩო თბილისში

რჩევები და შემოთავაზებები ჩვენს ვებ-გვერდთან დაკავშრებით ყოველთვის მისაღებია.

მითითებული გარე ბმულები მიეკუთვნება სხვა საინფომაციო წყაროებს, შესაბამისად DWV არ იღებს პასუხისმგებლობას სხვა ვებ-გვერდებზე განთავსებული ინფორმაციის შინაარსზე.

ორგანიზაცია ვერ აგებს პასუხს ინფორმაციის სისრულეზე, სარედაქციო ან ტექნიკურ შეცდომებზე, შინაარსის ნაკლოვანებასა და უზუსტობაზე. კერძოდ, ჩვენ ვერ ვიძლევით იმ ინფორმაციის სისრულისა და სიზუსტის გარანტიას, რომელიც მოპოვებულია სხვა გარე ბმულებიდან.

ზოგადი კანონმდებლობიდან გამომდინარე, განთავსებულ ინფორმაციაზე პასუხისმგებელნი არიან ის პირები, რომლებიც მას გამოსაყენებლად ხელმისაწვდომს ხდიან. ინფორმაციის გამოყენებისას აუცილებელია მითითებულ იქნეს პირველადი წყარო.

გარე ვებ-გვერდების ჰიპერბმულები მითითებულია მხოლოდ მეტი ინფორმაციის მისაღებად.