პატრიკ იუნგი

სომხეთის ფილიალის ხელმძღვანელი, ერევანი

პატრიკ იუნგი

+374 77 660351